петък, 11 март 2016 г.

В бизнеса Етика означава Ефективност

В бизнеса, също както във всяка област на човешките отношения, съществуват подобни на природните закони принципи, които не могат да бъдат нарушавани. В смисъл, че могат да бъдат нарушавани, но това неизбежно води до сигурни последици с обратната сила. И този ефект обикновено се отразява негативно върху ефективността на отделния човек, а колкото по-високо се намира той/тя в йерархията на фирмата, толкова по-силно и върху ефективността на цялата организация. 
Примери в света колкото щеш - не е един случая, в който изтъкнати личности от света на спорта или киното, започват внезапно да губят от своя блясък в постиженията и в представянето си, а кариерата им започва полека лека да запада, за да научим след това, че в личният си живот са допуснали да бъдат въвлечени в някакви не съвсем етични действия. Или пък в друга област.
Всеки път, когато направим компромис с някой от тези принципи, освен всичко друго, се задвижват и някои психологически механизми, които променят нашите нагласи, поведения и нещата, в които вярваме, също полека лека започват да се променят.
Не искам да звуча като някакъв моралист, и да твърдя, че никога не съм допускал грешки. Напротив. Всеки човек греши. Никой не е съвършен. Даже когато някой твърди, че няма слабости и недостатъци, това обикновено е знак, че най-вероятно е препълнен с такива, но не му изнася "за пред хората" ...
Да спазваш етика в бизнеса означава да пазиш дадената Дума и Достойнството си. Да не нарушаваш споразуменията, независимо дали са изрични (надлежно подписани) или са мълчаливи споразумения, тоест ... всички знаем за какво става въпрос. Едно нещо или е редно или не е. И всеки от нас го усеща това не само със съзнанието, но и "в стомаха" си.
Понякога се случва малко объркване. Объркване, което се дължи на "доказателствата", които виждаме по улиците и по телевизионните канали - Кой "дърпа конците" и кой може да си позволи да взема, без да дава нищо в замяна. Това е само илюзия, която времето създава, защото всичко, което се опитва да преодолее гравитацията, рано или късно пада, колкото по-късно, толкова по-лошо, а онези, които най-дълго издържат да нарушават закона на гравитацията, в крайна сметка отлитат завинаги в дълбоката бездна на космическото нищо. И за тях няма "Хюстън", който да ги върне обратно.
Подобно на Самурайския кодекс, си има и кодекс на Бизнеса. И в дългосрочен план истинска Ефективност постигат хората и фирмите, които спазват този неписан Етичен кодекс. В този смисъл Етика = Ефективност.
Достатъчно е да се придържаш поне към основния закон:
- Не прави на другите това, което не искаш да бъде направено на теб. 
Толкова просто.
Когато се опитваш да вземеш важно решение, задай си този прост етичен въпрос:  - Искам ли това, което се чудя дали да го направя, да бъде направено на мен от някой друг?
И отговорът ще бъде много ясен и прост.
Остава само да имаш куражът и силата да опазиш себе си, да опазиш вярата в правотата на етичното поведение.
И в крайна сметка, рано или късно етиката изкристализира в Ефективност.
Предполагам как завучи всичко това на всички хора, уморени от преход, лъжи и деградация на една определена класа в една определена държава.
Но рано или късно тези, които подценяват или дори се подиграват с Етиката, губят своята ефективност.
Колкото по-късно се случи, толкова по-рязко боли.
В бизнеса Етика означава Ефективност. 
Понякога времето си прави шеги с нас и не можем да видим ясно връзката и зависимостта между тях, понеже едно нарушаване на основните принципи и закони в природата и негативните последици от него, са разделени помежду си от някакъв период от време.
Това не прави илюзията по-малко илюзия.
Прави я само по-убедителна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар