петък, 7 август 2015 г.

Най-напред ние, после те

     Давайки си сметка, че стилът на лидерство, който използваме, влияе много повече върху представянето на нашите служители, отколкото си мислим, ние като мениджъри и предприемачи вече сме наясно, че за да пуснем в действие каквато и да било програма за развитие на човешките ресурси, трябва най-напред да анализираме, и ако се налага, да променим своя управленски подход.
     Най-напред ние...
     ....Но после те.
   Коя е причината, поради която безбройните курсове по мотивация и управление на човешките ресурси, предлагани на пазара, са склонни да имат, в най-добрия случай, един краткотраен ефект, който с времето се изпарява?
    Предприемачът, вдъхновен от мотивационния заряд, получен от курса, за известно време подхожда към фирмата и към хората по един позитивен и мотивиращ начин, но продължавайки да работи с "грешните" хора, акумулира толкова много разочарования и провали в управлението им, че решава: "Макар и да беше един хубав курс, в крайна сметка тези неща с мотивацията нямат кой знае какъв реален ефект..."
     Истинският проблем не е дали нещата за мотивацията, които си изучавал, действат или не. Истинският проблем е, че те никога няма да подействат, докато не започнеш във фирмата да се обграждаш с правилните хора.

   За да бъде стартирана една програма за развитие и подобряване на човешките ресурси, има две дейности за практическо приложение:
     1. Най-напред спираме да вървим в грешния коловоз към неспособността: Да обвиняваме външните обстоятелства или нашия персонал за нещата, които не вървят добре във фирмата, няма да ни доведе до никъде, а ще направи така, че ние да се чувстваме все по-безсилни и все по-неспособни да въздействаме на онова, което ни заобикаля.
     Това, което трябва да направим, е да поемем отново плаща на лидерството, да се натоварим изцяло с отговорността и да прилагаме на терена едно позитивно отношение, което е насочено повече към решенията и към положителните страни на хората ни, отколкото към всичко онова, което не работи.
    2. След като направим това, ние трябва да организираме провеждането на един професионален анализ на персонала във фирмата с цел да си създадем ясна представа за силните страни и за евентуалниите ограничения на хората, с които работим. Не е достатъчно да казваме: "Този служител е при мен от години, вече съм наясно с нейните силни и слаби страни..." Трябва да знаеш дали Е или НЕ Е правилния човек, този, който може да ти помогне да "вдигнеш" фирмата и да я лансираш на пазара. Или пък дали ти не си този, който допуска грешки начело на опитите да я накараш да се разраства.

     Фактът, че работиш само върху точка 1), а не действаш по точка 2), е причината, поради която решаваш, че: "Макар и да беше един хубав курс, в крайна сметка тези неща с мотивацията нямат кой знае какъв реален ефект..."

    Хората, от които е съставена твоята фирма, тези ли са, които ще направят така, че ти и твоята бизнес идея да се утвърдите на пазара? 
    В случай, че отговорът е НЕ, какво възнамеряваш да направиш по въпроса?
   Докато модифицираш и подобряваш своя стил на управление, трябва да проведеш един обективен анализ на човешките ресурси и да разбереш дали притежаваш екип от "правилните хора" - онези, които ще ти помогнат постигнеш целите си. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар