петък, 27 март 2015 г.

Криза е ... или .... Аз съм в криза.

     Ако един човек не постига резултатите, които му се иска в определена област, в повечето случаи това се дължи на грешни допускания и презумпции, които го водят до там да не предприема правилните действия на първо място. Последните, от своя страна го водят до незадоволителни резултати.
     Във всяка област, в която не постигаме резултатите, които бихме искали, ние имаме някакви основни идеи по отношение на тази област, които са поне отчасти погрешни, но не си даваме сметка за това.
     Да вземем примера с онзи мениджър, който не успява да създаде под себе си екип от способни служители. Ако питаме този мениджър, ще открием, че има той има доста погрешни убеждения по отношение на персонала: „ - Хората нямат желание за работа”, „ - Те трябва да работят за мен, защото им плащам, тяхната мотивация не ме интересува.” и т.н.
     Преди си мислех, че за да печеля пари, ще трябва да открия „златната възможност” и че ако имам късмета да я открия, ще стана богат и известен. В процеса на търсенето ѝ ставах все по-беден. После, един ден срещнах един човек, който ми обясни, че парите, които печелиш, зависят от онова, което ти предлагаш на пазара, и ако ти предоставяш на хората стойностна услуга, това единствено действие, рано или късно ще ти се изплати. 
     Започнах да печеля пари. Променяйки едно грешно допускане, моите резултати също започнаха да се променят.
     Ако вече си постигнал успеха и успяваш да поддържаш добро своето представяне във времето, тогава може да се каже, че споделяш много правилни вярвания, които те водят, че твоите базови допускания по отношение на живота и на онова, което правиш, са много точни. Ако, обаче, онова, което постигаш, не те удовлетворява, трябва да си дадеш сметка, че НЯМАШ ВЕРНИЯ ОТГОВОР, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПОДЛОЖИШ НА СЪМНЕНИЕ НЯКОИ ОТ ТВОИТЕ БАЗОВИ ДОПУСКАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТВОЯТА ДЕЙНОСТ И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЖИВОТА.
     Познавам предприемачи, чиито фирми страдат, защото "Пазарът е в криза”. Глупости. Пазарът не е в криза, просто е станал глобален. Или се опитваш да създаваш иновации, да мотивираш хората, или просто няма да оцелееш. Когато пазарът е в криза, този който в действителност е в криза, не е толкова пазара, колкото предприемачът, който вярва в нещо от този сорт.

     Не забравяй: ако искаш да успееш, ако искаш да постигнеш отлично представяне в области, в които все още не можеш да превъзхождаш останалите, трябва да подложиш на съмнение някои от фундаменталните допускания, които ръководят твоите действия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар