събота, 28 юни 2014 г.

Рестарт

     Трудно е да имаме мотивирани междинни ръководители, които на свой ред да мотивират и да ангажират останалите служители, когато те от дълго време стават свидетели на търкания и неразбирателства на върха. 
     Нерешаването на тези неразбирателства, тяхното отлагане или "надеждата", че нещата ше се решат "от само себе си", в крайна сметка се оформя в конкретно материално изражение: Текучество и Свиване. 
     В момента, в който седнем на масата на решенията в открита и директна комуникация, отворена за чуждото мнение в името на бъдещето, ние даваме Старт на промяната.
    После следват три съвсем конкретни стъпки:
       1. Реорганизация на работата на междинните ръководители и насочване на тяхното внимание от Въпроса за неразбирателството вътре към Въпроса за експанзия навън.
                   2. Комплект от дейности, свързани с подобряване на междуличностните отношения във фирмата.
                       3. Стартиране на план за търговска експанзия.

    Растежът, който фирмата е имала преди, никога не е бил случаен. Той всякога се дължи на най-ценния актив. Хората. И най-ценният от всички човешки ресурси във фирмата все още е налице, остава само да бъде пуснат в действие. Отново.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар