четвъртък, 29 май 2014 г.

Икономии

     Да инвестирам или да икономисвам, това е Въпроса!
     За пет години светът се люшна от "Дай да харчим" до неговата пълна прoтивоположност "Дай да икономисваме!"
     Икономиите са нещо много здравословно за фирмата. Но Икономиите всъщност са част от функциите на администрацията.
     Растежът на фирмата, от друга страна, не се генерира в административния отдел. Растежът няма нищо общо с икономиите и със счетоводството. Растежът сам по себе си е съвсем самостоятелна функция на фирмата.
    Една фирма не се разраства, правейки икономии.
    Една фирма се разраства инвестирайки.
    Един истински предприемач трябва да бъде винаги готов да инвестира:
     - Ако наистина ВЯРВА в своята бизнес идея, добрият предприемач трябва да инвестира в нея.
     - Ако не вярва в идеята си, добрият предприемач трябва да инвестира в СЕБЕ СИ и в собственото си усъвършенстване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар