вторник, 1 октомври 2013 г.

Маркетинг, комуникация и емулация*

     Най-често допусканата грешка в маркетинга,
а и в комуникацията изобщо,
се състои в натрапчивото 
повтаряне на онова, което вече е казано от другите.
     Тази форма на емулация* (или на чист мързел?!) обезличава комуникацията и я прави напълно неефективна.
     Ако всички казваме едно и също нещо, комуникираме една концепция по един и същи начин, ние поемаме риска тази концепция, чисто и просто, вече да не означава абсолютно нищо конкретно.
(* Емулация: амбицията да бъдеш равностоен с някого или да го превъзхождаш; подражателство)

Няма коментари:

Публикуване на коментар