неделя, 8 септември 2013 г.

Хоризонталната организация във фирмата

     Една фирма може да съществува, но не може да бъде функционална и да се разраства, без в нея да съществува някаква определена вертикална организация, тоест схема на отговорностите и директното подчинение, дори и тя да не е изрично начертана и окачена на стената във всеки офис и цех на фирмата.
     Без такава вертикална организация на ръководството има управленски хаос, прахосване на време и енергия, липса на отговорност и като резултат - слаба ефективност и много стрес за предприемача.
     Наистина успешните фирми, обаче, са наясно, че преди вертикалната организация има и една друга, т.нар. "Хоризонтална организация на фирмата", която е фундаментална за успеха на бизнеса в дългосрочен план.

     Хоризонталната организация на фирмата е една ключова концепция, третираща стъпките, които трябва да бъдат следвани, за да се гарантира живота на бизнес идеята, оцеляването и растежа на фирмата в дългосрочен план, а така също и на нейният успех, измерващ се в пазарен дял, стабилен ръст на приходи и печалби.

     Най-общо казано, хоризонталната организация на една фирма започва с първите 2 фундаментални стъпки на нейното изграждане:

     Стъпка 1: ПРЕДПРИЕМАЧЪТ, който има някаква идея за това как да прави бизнес.
     Стъпка 2: ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, които предприемачът ще успее да ангажира и да "ожени" за своята бизнес идея.

     Стойността на една бизнес идея, а и на фирмата, която се гради около тази идея, е правопропорционална на качеството на хората, които предприемачът успее да "ожени" за нея.
     Колкото по-добри са те, толкова по-добри ще бъдат и резултатите от тази бизнес идея.
     Колкото по-слаби са те, толкова по-слаби ще са и резултатите, постигнати от предприемача в неговото бизнес начинание.        www.omm.bg
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар