четвъртък, 6 юни 2013 г.

Делегирането - ключ към растежа на фирмата

     Работата на един предприемач е там, където повечето хора виждат проблеми, да вижда възможности, да различава частите от някакъв нерешен пъзел и да открие начина как да го подреди, така че новата възможност да се материализира и да започне да създава стойност.
     Важното е след като направи това, той да се научи на кого и как да делегира функционирането или дори подреждането на подобен вид пъзели занапред. За да се вторачи в новата възможност, която все още никой друг не успява да види заради мъглата на проблемите.
     Ключът към фирмения растеж е в това да знаеш какво, кога, на кого и най-вече как да делегираш.

     Най-напред най-важното: Какво?

     Много неща могат (и трябва) в даден момент да бъдат предоставени за управление на някой друг, но има и други три неща, които предприемача на една малка и средна фирма не бива никога и на никого да делегира докрай:

     1. Финансовото управление;
     2. Стратегията;
     3. Управлението на хората (в частност най-важните хора във фирмата)

     Три са нещата, които не се делегират, и общото между тях е КОНТРОЛ върху управлението на фирмата.
     Ако искаш да растеш като фирма, сглобявай пъзелите и после делегирай процедурите както трябва и на когото трябва, но никога не забравяй, че като собственик на една малка или средна фирма, никой не може наистина да те замени в УПРАВЛЕНИЕТО на твоята фирма.

Няма коментари:

Публикуване на коментар