вторник, 13 ноември 2012 г.

Мотивация и Производителност

Талантът, способностите и мотивацията на служителите във фирмата са активи от първостепенна важност за всеки един предприемач. Това се отнася за всички служители: за продавачите, за офис сътруниците, за техниците, за ръководителите ...
     „Хората в една търговска фирма са тези, които определят степента на успеха, на който тя ще се радва. Променете тяхната индивидуалност така, че да станат по-добронамерени и по-атрактивни за клиентелата, и търговията ще започне да процъфтява”. – Наполеон Хил, Законите на успеха
     Следователно, работата, която успееш да свършиш за подобряване в представянето на служителите, в средносрочен и дългосрочен план всъщност ще ГЕНЕРИРА ПРИХОДИ за фирмата.

     Според концепцията за хоризонталната организация, фирмата е като един процес, който бива развиван стъпка по стъпка.

1. Първата стъпка без съмнение е Генералното Ръководство, което определя посоката за цялата фирма.
2. Втората дейност е Управление на служителите. Без хора, плановете остават на хартия, а ако имаме грешните хора, плановете отиват „на кино”.
3. След това идват всички останали функции на фирмата.

    Ако  сравним фирмата с електрическата инсталация на една къща, то Генералното Ръководство, което включва и самия предприемач, може да бъде дефинирано като ПЪРВОИЗТОЧНИК на цялата електроенергия, а служителите могат да бъдат сравнени с КЛЮЧОВЕТЕ, от които зависи дали в в отделните стаи на къщата е светло (когато не трябва) или не (когато трябва), дали е топло или студено, дали уредите работят или не ...

     Независимо от това колко много "електричество" е на разположение във фирмата, в крайна сметка МОТИВАЦИЯТА на хората ще определи колко от него (и най-вече как) на практика ще бъде оползотворено, т.е. неговата ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар