вторник, 9 октомври 2012 г.

3-те пробойни в крепостта на финансите

     Един от най-важните аспекти в управлението на фирмата е финасовата страна на нещата.
     Някой ще каже, че финансовите проблеми на фирмата се дължат на глобалната финансова криза. И ще бъде прав. Но само отчасти. Защото "кризата" е една и съща за всички, но финансовите "проблеми" се различават и качествено и количествено от фирма до фирма. А в някои фирми такива на практика няма, дори и в кризата (която е една и съща за всички).
     Друг би могъл да твърди, че кризата не създава финансовите проблеми във фирмите, а само ги УГОЛЕМЯВА дотолкова, че да станат болезнено видими. И може и да е прав. Кой знае.
     Ако за малко оставиш настрана външните фактори, дължащи се на ситуацията на пазара, би било добре да провериш собствената крепост за "вътрешни" пробойни във финансите.
Причини могат да се изброяват много, но те всички се коренят обикновено в 3 неща:

     1. Слабости на продукта/услугата на фирмата, вкл. и в техния маркетинг;
     2. Слабости на управлението на финансите, вкл. и приходната им част (обороти, маржове и печалба);
     3. Липсата на желание да се погледнат нещата в право в очите, вкл. и горните две неща.

     Трудната работа днес е преди всичко емоционална. Ще я познаеш по това, че не ти е много приятно да се занимаваш с нея, а понякога дори малко те плаши. Но все пак, тя е тази, която трябва да бъде свършена най-напред.
     От самия теб.

Няма коментари:

Публикуване на коментар