събота, 18 август 2012 г.

Грешно / Вярно за стреса

Грешно: - Винаги съм зает и това ми причинява стрес.
/ Вярно: - Аз съм предприемач и ми харесва постоянно да съм зает, но без да си давам сметка, доста често се налага да върша (довършвам) работата на някой друг, и това ми причинява стрес.

Грешно: - Имам прекалено много ангажименти и това ми причинява стрес.
/ Вярно: - Аз съм предприемач и ми харесва да имам много ангажименти, но напоследък им давам приоритет предимно според тяхната спешност. Така онези, които са наистина важни (за мен и за бъдещето на фирмата), но не са чак толкова спешни, изостават и това ми причинява стрес.


Грешно: - Отговорникът по производството е с много висока квалификация и за него няма тайни в работата, но всеки път, когато искам нещо от него, се налага да водим преговори за заплатата му. Страхувам се, че по всяко време може да си тръгне и това ми причинява стрес.
/ Вярно: - Аз съм предприемач и ми харесва да управлявам хора, но съм попаднал на "професионалист" (чиито истински цели не съвпадат с тези на фирмата), който бавно и методично ме демотивира и това ми причинява стрес.

Няма коментари:

Публикуване на коментар