четвъртък, 19 юли 2012 г.

Първото правило в обучението

Днес, най-доброто обучение за един служител на фирмата, това е нейният титуляр, бил той/тя собственика или пък човека, натоварен от него с отговорността да я управлява. Предприемачите са хората, които по съвсем естествен начин са поели ролята на истински лидери в съвременното общество и както винаги е било, лидерите са тези, които водят другите през трудни времена и тежки изпитания.
Промените в бизнеса напоследък са толкова бързи и неочаквани, че колкото и добра да е една образователна система, тя просто не може да насмогне на променяшите се потребности на бизнеса.
Предприемачът е този, който на практика поема отговорността да запълни празнотите в образованието и обучението на хората, които наема във фирмата, и да ги научи да вършат нещата, които самия той умее да прави наистина добре. А че умее да ги прави добре, в това няма съмнение, защото ако не беше така, някой друг щеше да бъде там, където се намира той/тя в момента.
Това обучение е ефективно и успешно именно поради факта, че самия учител е изключително добър в това, на което иска да научи някой друг. Там за него наистина няма тайни, преподава уверено и ефикасно без изобщо някога да е учил нито педагогика нито поведенческа психология.
Следователно, понеже практиката е нещо, на което може да се има доверие, първото правило в обучението на служители се основава на личната компетентност на обучаващия, и гласи: Ако искаш обучението да има истински резултат и траен ефект, гледай това което преподаваш, да е нещо, което ти самия можеш да правиш наистина добре.
Междувременно се самоусъвършенствай и в останалите области, които са от значение за просперитета на фирмата, а когато наемаш друг, гледай да е най-добрия наличен, който можеш да си позволиш.

Няма коментари:

Публикуване на коментар