четвъртък, 26 април 2012 г.

Равновесие на растежа

Когато фирмата се разраства, е необходимо и собственика, който я управлява да "израства" с нея. За да води служителите си, трябва винаги да бъде на една крачка пред тях. Пръв да сглобява всеки нов пъзел и после да умее да делегира дейността на когото и както трябва. Да се научи да открива шампионите и да ги обучава и мотивира.
Подценяването на личното самоусъвършенстване и израстване може, и ще доведе до неминуем застой.
Неравновесието на растежа има и едно друго, много по-реално и измеримо въздействие върху състоянието на бизнеса.
Дали растежа на фирмата е равновесен? Отговорът се крие във финансовите отчети на предприятието.
Неравновесният растеж най-общо се характеризира с едновременно нарастване и на продажбите и на текущите активи и задължения, много над това, което компанията може сама да финансира.
Ако 1 лв. продажби "изисква" 50 стотинки текущи активи и в същото време натрупаната печалба е 10 стотинки от 1 лв. продажба, следователно ръста на текущите активи, който може да бъде финансиран от натрупаната печалба е само 20%. В същото време, фирмата има ръст на продажбите от 50% за последните 2 години, т.е. това, което прави на практика с всяка следваща продажба, е да трупа някакъв вид задължения за бъдещи периоди. Ако са задължения към банката, добре, но ако не са, тогава това може и да са скрити задължения към доставчици, към служители, към бюджета и т.н.
Следователно растежа (увеличението на продажбите) може да бъде и вреден за бизнеса, когато е самоцел, когато не четем това, което трябва във финансовите отчети и не вземаме решения, които ще направят разликата за бъдещето на фирмата ни.
И ако не усъвършенстваме самите себе си като мениджъри, които наистина управляват бизнеса.Няма коментари:

Публикуване на коментар