понеделник, 27 февруари 2012 г.

Причинноста решава проблемите

Вземи думата "Отговорност": Способност да отговориш – Способност да избереш своя отговор.
Силно причинните хора осъзнават тази отговорност. Не обвиняват обстоятелствата, условията или средата, които влияят на поведението им.
Тъй като ние хората по природа сме причинни, ако в момента живота ни е ефект от условията или обкръжаващата ни среда, то ние сме избрали, съзнателно или несъзнателно, да предадем на някого или нещо властта да ни контролира.
Когато направим този избор, ставаме ре-активни или ставаме „ефект”. С други думи, след като сме решили, че нещо ни влияе и че това нещо е неправилно,  ние сме дали на същото това нещо властта да ни контролира.

„Ако имам някакъв проблем в брака си, какво ще спечеля, ако продължавам да критикувам съпругата си за нейното поведение? Действайки по този начин, се превръщам в безсилна жертва. Парализиран съм в една негативна ситуация. Намалява и способността ми да й въздействам – притискайки я, обвинявайки я, критикувайки я, аз не правя нищо друго, освен да я накарам да се концентрира върху недостатъците си. Моята критика е по-лоша от поведението, което искам да коригирам. Правейки това, способността ми да имам положително въздействие върху ситуацията се редуцира, докато накрая изчезне.” – Стивън Кови

Можем да въздействаме на нещо единствено ако приемем, че сме причината за него. Ако не го направим, ще се окажем в позицията на ефект, делегирали сме властта да му въздействаме.

Няма коментари:

Публикуване на коментар