вторник, 23 август 2011 г.

"Знаещият работник"

От фирмата днес се изисква да има все по-висока производителност.
Промените са непрекъснати и все по-динамични. Пазарът е агресивен и изисква по-високи стандарти за качество. Фирмата трябва да бъде в състояние да се обновява непрекъснато.
Умения и качества, които само до преди година са били високо ценени, в много случаи са вече недостатъчни.
"Знаещият работник", за който напоследък все повече се говори, е човекът, който е готов да приеме промяната, да влезе във възходящата спирала на постоянно усъвършенстване на личните и професионалните си качества. Той е човек, който освен специфичните си технически умения, е фокусиран върху резултатите, постоянно обновявайки своите експертни умения и знания. Това е служителят, който създава принадена стойност за фирмата, виждайки се преди всичко като "предприемач на самия себе си".
Как всъщност се става добър "знаещ работник"? Чрез обучение на отделния служител и групата като цяло, как успешно да се изправят пред ежедневните предизивкателства в работата и как да бъдат подготвени да приемат непрекъснатата и неизбежна промяна.
Точните хора на точното място ли са във фирмата? Дали служителят не се представя по най-оптималния начин, защото не притежава необходимия потенциал или защото ние сме тези, които не го ръководим по най-адекватния начин? Как да го ангажираме с целите на фирмата, за да бъде по-продуктивен? Как, в края на краищата, да мотивираме всички хора във фирмата, за да постигаме по-висока печалба и да разширяваме бизнеса?

Отговорите на тези и други жизненоважни за бизнеса въпроси, ще имаме възможност да научим лично от съоснователя и вице-президент на най-голямата компания за консултиране на малки и средни предприятия в Италия, предприемач и експерт в бизнес управлението, Паоло Руджери, на 28-ми октомври 2011, във Варна ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар