понеделник, 25 юли 2011 г.

Търсене и подбор на персонал: Полезна информация за избора на кандидати за работа

Когато сте в процес на търсене и подбор на персонал е необходимо да имате предвид три основни фактора:


1. Работните поведения на един човек са склонни да бъдат "хронични".
Това означава, че хората са склонни да повтарят с бъдещото си поведение нещата, които са правили в миналото, освен ако междувременно не е настъпил фактор, който фундаментално е променил ситуацията. Така че, когато сте в процес на търсене и подбор на персонал, е необходимо, дори е от съществено значение, да правите задъбочено проучване на трудовите нагласи и навици на кандидата.


2. Кандидатът, които се интересува само или предимно от икономическия аспект на предложената работата, не може потенциално да бъде добра инвестиция.
Това е така, защото, ако човек е мотивиран само от парите, ще бъде трудно да се обвърже с фирмата и нейните ценности и много лесно ще бъде изгубен, когато конкуренцията му предложи по-висока заплата. Когато правите интервюта за подбор на персонал, винаги акцентирайте на проверката каква е мотивацията на кандидата за ролята и работата, която ще трябва да изпълнява, а не на детайли като заплата, работно време, отпуски и т.н.


3. Ако човекът, който интервюирате не е в състояние да предостави обективна информация за постигнати резултати, това е неблагоприятен показател.
Без такава обективна информация не можете да направите правилна оценка на потенциала и производителността на кандидата.
Съществуват различни техники и стратегии за провеждане на интервюта за подбор на персонал, които осигуряват основните елементи за правилния избор на кандидат. Най-общо казано, съветът е винаги да правите добро и задъбочено проучване, за да знаете възможно най-много за човека, които стои срещу вас. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар