понеделник, 12 май 2014 г.

Код Промяна

     Каквото и да говорим за бизнеса днес, кодовата дума е: Промяна.
     Предизвикателствата пред фирмите вече са съвсем нови. За разлика от "Преди" начините да се справяме с тях вече не работят. Трябват ни нови начини.
     Промяната всъщност се състои в по-големия брой промени, които се случват в по-кратък период от време. Конкуренцията става все по-бърза. Клиентите вземат решения бързо и в последния момент. Нямаме време за реакция (по стария начин).
     Имаме нужда от реакция по новия начин. Бързо и в последния момент. За да спечелим клиента и да изпреварим конкуренцията.
    Имаме нужда от време, но няма от къде да го вземем. 
    Следователно имаме нужда от нещо друго. Имаме нужда от Лидерство. Истинско.
   Нямаме време да правим и мениджмънт митинги, за да търсим решения, които в последствие "да бъдат одобрени от ръководството". Докато действаме по стария начин за справяне с новите предизивкателства, става Тoo late и конкуренцията (бързата) отмъква клиентелата.
     Имаме нужда от нов начин. Имаме нужда от ново Лидерство.
     Имаме нужда от цел и от принципи.
    Имаме нужда от точните хора, споделящи нашата цел и нашите принципи.
    Нямаме нужда от хора, които чакат решенията да бъдат "одобрени от ръководството". Нашите хора трябва сами да решават. Бързо и в последния момент. Защото имат цел и се ръководят от принципи.
     Защото са мотивирани.
     За да управляваш времето днес, трябва да управляваш своята енергия. Да не я хабиш за нещата от "Преди" и я пестиш за нещата, които Сега дават най-голям резултат. Ще направят Разликата за теб и за фирмата. За обема на клиентелата. За обема на приходите. За печалбата.
     Ако има едно нещо, което трябва да правиш всеки ден като мениджър и като предприемач днес, то е да бъдеш Лидер за хората си. Да ги избираш според характера, етичността и според принципите, които споделят. Да им посочиш накъде да гледат, но НЕ и да им казваш какво да виждат там. Да се оставиш в ръцете им. Да се довериш на способностите и на решенията им.
     И да не спираш да им даваш признание за всяка добре свършена работа. И да ги награждаваш.
     Промяната на бизнеса се състои именно в повишеното качество и количество на промените, които се случват за кратък период от време (бързо и в последния момент).
    И вече нямаш време да не вярваш на хората си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар