понеделник, 14 октомври 2013 г.

Когато "е Криза"

     Какво да прави фирмата, когато "е криза"?
    Икономии ИЛИ инвестиции?
    Първо икономии, после инвестиции, или обратното?
    Да, важно нещо са икономиите, те помагат на фирмата да диша, но те не са това, от което зависи устойчивия успех в бизнеса. 
     Дори и оцеляването в дългосрочен план няма нищо общо с икономиите.
     Фирмите, които успяват да преборват кризата днес, те също внимават с икономиите, обаче основната част от вниманието им е фокусирано другаде. Тези фирми, които успяват днес, те Инвестират. 
     Инвестициите, които се изплащат най-стабилно във вид на пазарен дял и устойчив ръст на печалбата (освен задължителните за всяка фирма инвестиции в проучване, развитие и иновации), са онези, които са насочени в две основни направления:
     1. Маркетинг - Фирмите, които преборват кризата днес, те правят наистина Много Маркетинг. Няма как да знаеш предварително точно кое маркетинг действие ще ти донесе онези, най-големите, резултати...;
     2. Човешки ресурси - Фирмите, които преборват кризата днес, те правят наистина качествена селекция, за да привлекат най-добрите кандидати, и след това се грижат за обучението и усъвършенстването им, за да ги направят Продуктивни.
     Фирмите победители инвестират, за да привличат шампионите.
     Губещите фирми правят предимно икономии. Когато един шампион надуши губеща фирма, той се оттегля на километри и гледа да стои на разстояние.
     Икономиите са функция на административния отдел във фирмата, на финансовия контрол и на счетоводството.
     Бизнес растежа, тоест експанзията, е съвсем отделна функция на фирмата. Тя обикновено се изпълнява от самия предприемач.
     А в крайна сметка, какво всъщност е един предприемач? Един човек, който има някаква идея, в която вярва.
     Ако наистина вярва в своята идея, той инвестира в нея.
     Ако не вярва в своята идея (или в своя продукт), тогава трябва да инвестира в себе си (или в продукта си).

Няма коментари:

Публикуване на коментар