четвъртък, 28 февруари 2013 г.

За печалбата на една фирма

     Когато става въпрос за печалбата на една фирма, приходите, разбира се, са далеч по-съществени от разходите.
     За печалбата на една фирма все пак е важно да можеш да правиш ясна разлика между видовете разходи и много внимателно да следиш какъв относителен дял имат най-опасните от тях към оборота на фирмата.
     Освен основни, съпътстващи, променливи, предвидени, непредвидени и т.н., съществуват два вида разходи, които в най-голяма степен определят не само печалбата, но и бъдещето на фирмата:
 
     Разходи за управление: Това е сбора от разходите, които една фирма прави само защото е отворена и функционира: включват много пера, между които разходите за персонал, наемите, амортизацията на машините, лизинга, телефона, и т.н. Тези разходи обикновено са налице, независимо дали фирмата продава или не своите продукти. Наричат се още Фиксирани разходи.

     Фиксирани разходи: Това е сбора от разходите, които една фирма прави само защото е отворена и функционира: включват много пера, между които разходите за персонал, наемите, амортизацията на машините, лизинга, телефона и т.н. Тези разходи обикновено са налице, независимо дали фирмата продава или не своите продукти. Наричат се още Разходи за управление.

     Това, разбира се, са два вида разходи с една и съща дефиниция, но когато нещо е важно, е добре да се повтори няколко пъти и хубаво да се запомни. 
     Особено когато от него зависи не само печалбата във фирмата, но и оцеляването ѝ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар