четвъртък, 10 януари 2013 г.

5 въпроса за финансите и 1 работен уикенд

     Всеки път, когато видиш, че наличностите по текущите сметки се топят, или пък се налага да се обръщаш към банките, за да посрещаш фиксираните разходи за управление на фирмата, знай, че налице е поне един от тези два фактора (в случай, че намалените наличности не се дължат на някоя голяма инвестиция или пък на някой внушителен спад в обема на продажбите):

     а) Продуктите или услугите, които фирмата продава, имат неадекватен (или дори отрицателен) марж, т.е. фирмата не реализира печалба, въпреки обема на продажбите и оборотите си;
     б) Прекалено много клиенти (или пък само един-двама, но големи) се бавят прекалено дълго с плащанията, т.е. се само-кредитират с резултата от работата на твоята фирма, като на практика "ползват" твоята печалба.

     Друг е въпроса, че нерядко тези две неща вървят "ръка за ръка".

     Подобна ситуация е може би най-подходящия момент да се простиш с почивката през уикенда, да се затвориш в офиса, и да поработиш здраво върху а) и б).

     Ето няколко въпроса, които могат да доведат един работен уикенд на мениджъра до положителен резултат във финансите на фирмата:

     1. Кой точно във фирмата отговаря за събиране на плащанията по фактурите?
     2. Какво е съотношението на постоянните разходи спрямо оборота за последните три месеца?
     3. В кои продукти и услуги фирмата има най-висок марж?
     4. Продажбата на кои продукти и услуги, честно да си признаеш, всъщност носи загуби на фирмата?
     5. Кои постоянни разходи могат да бъдат "изпилени" или поне превърнати в "променливи" такива?

    Каквото и да решиш да "пилиш" и "орязваш", действай без да губиш повече време, но не забравяй, че има едно нещо, на което със сигурност не бива да посягаш. В момент, в който се стремиш да постигнеш увеличение на продажбите, да съкращаваш разходите за маркетинг и реклама би било чиста лудост.


Няма коментари:

Публикуване на коментар