понеделник, 19 март 2012 г.

Колко струва ниското качество

Цената на Ниското Качество или Ц.Н.К. е концепция, развита от Джоузеф Джуран, един от пионерите в областта на Тоталното Качество. Благодарение на Ц.Н.К. все повече фирми започват да инвестират време и средства в превенцията на грешките, вместо да спестяват в началото и после да плащат много по-солени сметки. В Ц.Н.К. не гледаме директните разходи, а по-скоро лавинообразния ефект, който със сигурност се получава във времето. Едно проучване, проведено от Hewlett Packard  (източник: H. James Harrington, Poor Quality Cost, New York 1987), например, е показало, че да се открие и замени веднага един предпазител струва 2 цента. Ако, обаче, грешката бъде открита и отстранена, когато компютъра е вече на монтажната линия, подмяната му струва 4 пъти повече. В момента на окончателния контрол, да открият и отстранят грешката струва 50 пъти повече. И ако грешката бъде открита чак когато компютъра е в ръцете на клиента, вече би могла да струва няколко стотин долара.

Колкото повече време минава, толкова по-висока става цената на дефектния прекъсвач. Разходите, произтичащи от една грешка или един дефект, ако този ефект не бъде изолиран и отстранен, се увеличават ЕКСПОНЕНЦИАЛНО с минаване на времето.
Цената на Ниското Качество по отношение на персонала
Тъй като фирмите са съставени от хора, и понеже хората са тези, които изпълняват или имат грижата за изпълнението на повечето функции на една фирма, можем веднага да си дадем сметка, че Цената на Ниското Качество по отношение на служителите може да бъде доста висока.
Достатъчен е един сгрешен служител на ключова позиция, за да се блокира работата на десетки и десетки други хора, за да стане бюджета недостижим, за да се демотивираме, за да отиват инвестициите в рекламни кампании на вятъра. Разходите за един неработещ „човешки предпазител” в структурата на фирмата, могат да бъдат огромни. Могат да бъдат стотици или хиляди пъти по-високи от възнаграждението на този служител.
Да видим колко би могло да струва на фирмата наемането на един търговски директор, който не притежава подходящите характеристики, за да успее в тази си функция. Опитайте да изчислите колко може да струва този неподходящ служител на фирмата по отношение на:
-          Директното възнаграждение.
-          Инвестициите в реклами, които няма да дадат нужните резултати.
-          Загубата на качествени служители, които биват демотивирани и принудени да се махнат.
-          Вашият стрес и времето, в което сте принудени непрекъснато да се намесвате директно в разрешаване на проблемите на въпросния отдел.
-          Загубата на потенциални сделки, които биха могли да бъдат сключени.
-          Съществуващите клиенти, които не биват проследявани адекватно и биват изгубени.
-          Работата, която трябва да се върши повторно.
Лесно е да се види, че цифрата би могла да стигне до няколко хиляди пъти по-висока от тази, която е необходима, за да се провери дали кандидата е подходящ или не за длъжността или дори от тази, която е необхдима, за да се намери един нов търговски директор.

Опитайте да направите упражнението по отношение на Ц.Н.К. за:

-          Един отговорник на склад
-          Един административен служител
-          Един продавач / търговски представител
-          Един управител
След като го направите, ще добиете представа доколко Ц.Н.К. по отношение на служителите може да повлияе на сметките във фирмата ви. Нефункциониращите „човешки транзистори” могат наистина да имат "солена" цена.

ИЗВОД:

  1. Селекцията на служителите без съмнение е един много важен момент. Наемането на неподходящ кандидат, било поради липса на кадри, било поради грешка в преценката, с времето ще доведе до експоненциално нарастващи разходи. Преди да наемем кандидата е добре да направим задълбочена и адекватна проверка и така да се уверим, че ще бъде подходящ за новата си позиция. Това включва проверка на компетентността, на личните качества, на потенциала и мотивацията за тази длъжност. Иначе може да платим солена цена от гледна точка на Ц.Н.К.
  2. Точно както в Hewlett Packard не могат да си позволят да се „надяват”, че един предпазител, който дава признаци, че не функционира, внезапно ще заработи перфектно, по същия начин този, така и този, който управлява служители не може да си позволи да се „надява”, че едно посредствено представяне ще се подобри внезапно. Това не-оптимално представяне е признак на нещо, което не функционира. Това е сигнал, че има някакъв предпазител, който не действа по адекватен начин. И в такъв случай е подходящо да се направи проверка и анализ, за да се опише и разреши проблема. В противен случай, сметката, която ще трябва да платим по отношение на Ц.Н.К. може да бъде доста висока ... много по-висока от разходите за проверка и разрешаване на проблема в момента.
Практически пример: В  HEWLETT PACKARD, AT&T и FORD е било изчислено, че само разходите, причинени от административни грешки, възлизат на цифра, която е между 20 и 40% от всички разходи на фирмата. (Източник: H. James Harrington, Poor Quality Cost, New York 1987)

Колко проверяваме?

Преди да направите инвестиция, която би ви помогнала да спечелите или да изгубите няколко десетки или стотици  хиляди, колко проверки бихте направили, за да сте сигурни, че инвестирате парите си правилно?

Отговорът на този въпрос ще ви каже колко пъти трябва да проверите един управител или продавач, преди да го назначите на новата позиция.

С елементарни сметки е лесно да се види, че това да имаш точния или неподходящия кандидат на ключова длъжност може да направи разликата за фирмата от порядъка на стотици хиляди или дори милиони.

Няма коментари:

Публикуване на коментар