понеделник, 6 юни 2011 г.


Open Mind Management Ltd.

Бизнес успех в трудни времена

„Ако една фирма не бъде обсебена от желанието за постоянна Промяна към по-добро, незабележимо, но сигурно, я обзема постепенната промяна към по-лошо.”
Винет Найар

Какво й става на тази икономика и кога най-сетне ще се върнем към Нормалното? - Малко вероятно е това да стане някога и колкото по-рано го осъзнаем, толкова по-малко време, пари и енергия ще изгубим, за да осъществим дългия процес на Промяната.
Всичко се промени и нищо не е каквото беше, освен едно – Хората, които са способни да Създават или да Не създават стойност за фирмата.
В каквато и ситуция да изпадне една организация, тя или потъва надолу, оставайки в миналото, или намира начини да се разраства. И в двата случая бъдещето й зависи само от хората, от които е съставена.
Хората, доколкото са способни и ентусиазирани да променят обкръжаващата ги среда към по-добро, могат да направят чудеса, но само когато се намират в състояние на „Синергия” помежду си. Нещо като СИлата и еНЕРГИЯТА на едно сплотено семейство, на футболните отбори, които за определен период от време са „непобедими”, на малките армии, побеждаващи числено превъзхождащите ги противници.
Когато имаме Синергия, тя се познава по позитивния и приятелски фирмен климат и най-вече по високите икономически резултати, които никога не закъсняват:
-         Повече клиенти,
-         Растеж на продажбите,
-         Увеличени приходи,
-         Нарастващи печалби,
-         Уголемяване на пазарния дял.
Те идват благодарение на хората, защото всичките четири основни причини за покупка: Продукт, Цена, Промоция и Пласмент се предлагат чрез основната движеща сила в маркетинга - Хората
Как да поставим своята фирма на пътя към успеха в трудни времена?
1.     Да се погледнем (ние и хората ни в организацията) в огледалото и да признаем какво виждаме в него, честно и безкомпромисно, за да разберем къде се намираме в момента;
2.     Да решим къде искаме да отидем наистина - така, както децата знаят какви искат да станат, когато пораснат;
3.     Да кажем сбогом на културата на оправданията и извиненията и да се заемем с Промяната, започвайки със самите себе си;
4.     Да спечелим доверието на хората си, използвайки силата на прозрачността, учейки се от поколението, родено след интернет, за което прозрачността и откритостта са дадености, кoито очакват да намерят и на работното си място.
5.     Да разпознаем Изгубените Души във фирмата си и да ги помолим да си тръгнат.Да дадем шанс на Зяпачите от Оградата да преминат в отбора на Трансформаторите.
6.     Да отдадем заслуженото на Хората, които са в Зоната на Създаването на Стойности и заменим Сферите на Контрол на мениджърите с техните Области на Влияние;
7.     Да анализираме силните им страни и онези, които имат нужда от подобрение, да ги поставим на правилните места (според истинските им способности и вътрешни потребности за изява), и да им прехвърлим отговорността за Промяната.

Те ще я постигнат.

Георги Найденов
06/06/2011


Няма коментари:

Публикуване на коментар