четвъртък, 9 юни 2011 г.

10 правила на мениджъра от новото хилядолетие

1) Поеми отговорност: За начало приеми себе си за причина за слабото представяне и липса на мотивация на персонала. Ако разсъждаваш по този начин, в 92% от случаите ще си прав. Лидерството и мотивацията започват от теб.

2) Как е емоционалната ти страна? Енергичен ли си, ентусиазиран ли си за постигане на големите си цели? Фактите са: ако ти не си ентусиазиран и жизнен трудно ще раздвижиш останалите.

3) Каква е твоята цел? И има ли нещо в нея за хората, които би трябвало да те следват? Какви са наградите (материални и нематериални) за тях, ако спечелиш?


4) Работи върху силните страни на хората си и те ще стават по-силни. Ако работиш по обратния начин (концентрирайки се върху слабостите на хората), те ще стават още по-слаби. В управлението на персонала наистина получаваш това, което преследваш. Изучи „Законът за Привличането” и го прилагай на практика.

5) Бъди наистина искрен с хората си. Не гледай на тях като на служители, а ги третирай като личности. Интересувай се от тях, техните семейства, децата им, стермежите им. Помни, те не са служители, те са живи човешки същества като теб.

6) Демонстрирай компетентност.

7) Давай признание за резултатите на хората си винаги, когато можеш.

8) Учи хората си често. Истинският лидер е този, който води последователите си към резултати, а не обратното.

9) Поддържай високо нивото на персоналната си етика. Поддържай високо почтеността си, не само на работа, но и в семейството.

10) Бъди винаги пред другите. Работата на лидера е да създава бъдещето, а не да стои заседнал в миналото.

И помни: Ако искаш нещата да се променят, ако искаш хората ти да бъдат по-продуктивни и по-ангажирани във фирмата, първият човек, който трябва да се промени, това си ти. 


Паоло Руджери

Няма коментари:

Публикуване на коментар