четвъртък, 9 февруари 2012 г.

Да делегираш или да не делегираш

Дейностите във фирмата, макар и с известни вариации, са принципно идентични за всички и могат да бъдат сравнени с "пъзели". За да накара фирмата си да расте, предприемачът трябва да успее да "декодира" и реши всеки пъзел лично. Ако, например, трябва да намери начин да продава продуктите или услугите на фирмата си, не е достатъчно само "да сключи добра сделка", а е необходимо и да реши десетина други "малки" проблема (Къде да открие потенциалните си клиенти, Как да влезе в контакт с тях, Как да ги убеди в качеството на продукта си, Как да преодолява възраженията им, Как да бъде сигурен, че ще му платят ...) 
След като реши този "пъзел", собственикът вече е в състояние да делегира тази дейност на някой, който е способен да я развива самостоятелно, и трябва да го направи, за да има време, което да посвети на други "пъзели", ако иска фирмата да се разраства.
Предприемачът може също да реши да наеме друг, някой специалист, който да реши определен "пъзел" вместо него. Често поради липсата на компетентност във фазата на подбора и интервюирането за работа съществува риска за собственика да не успее да разбере ИСТИНСКАТА продуктивност и ефективност на кандидатите (случва се да се наемат "специалисти", които са били изхвърлени от големите компании и пак да им се плащат големи заплати).
По който и път да тръгне предприемачът, той трябва винаги да се стреми да става излишен, т.е. да смята себе си за "временен мениджър", който се занимава с една определена дейност само докато още не е намерил някой друг, способен да я изпълнява.

Не забравяй, че ти не си фирмата си. Тя е нещо, което си създал, за да постигнеш определени цели. Тя е игра, която си решил да играеш, за да имаш икономически ресурси, да се забавляваш и да споделяш това с други хора.

Все пак, има 3 дейности, които не бива никога да делегираш изцяло: Финансовия контрол, Стратегическото планиране и Управлението на човешките ресурси (най-малко на ключовите хора във фирмата).

Няма коментари:

Публикуване на коментар