четвъртък, 29 декември 2011 г.

Парадоксите на лидерството

Въпреки общоприетото вярване, лидерството не е даденост или вродена човешка черта, а по-скоро едно състояние на духа, до което достигаш в определен момент от живота си, когато осъзнаеш, че от теб зависи нещо да бъде направено. В този момент, дори и несъзнателно, започваш да развиваш характеристиките на лидера, прилагайки на практика следните парадокси:

1. Лидерите са скромни, защото това им позволява непрекъснато да се учат и да поставят себе си под съмнение, но в същото време те притежават огромна увереност в способностите си.

2. Лидерите са големи оптимисти и виждат възможности навсякъде, но в същото време те са изключителни реалисти, в смисъл че виждат действителността такава, каквато е.

3. Лидерите са строги, дотолкова че очакват техните заповеди да бъдат изпълнявани, но в същото време проявяват голямо разбиране спрямо хората си.

4. Лидерите са етични личности, в смисъл, че се стремят да следват системата си от ценности, но в същото време те са първите, които "нарушават установените правила" в определена област от бизнеса или от живота, с цел да въведат съществена иновация.

5. Лидерът се грижи за хората, които ръководи, но едновременно с това е силно загрижен и за печалбата на фирмата.


Успехът на цялата фирма зависи от твоята способност и решимост да използваш парадоксите на лидерството.


Няма коментари:

Публикуване на коментар