четвъртък, 10 ноември 2011 г.

Принципът на Парето във фирмата

 
Принципът на Парето в управлението на човешките ресурси на една фирма, означава че:
 
а)  20% от хората ни дават 80% от резултатите и
 
б)  80% от проблемите биват създавани от други 20% от нашите служители.
 
Първите са нашите Шампиони, а вторите могат просто да бъдат определени като НЕслужители.
Останалите 60% са хората, които не спадат към нито една от първите две категории и могат да бъдат определени като Средни служители.
Средните служители, както и НЕслужителите са или добри или лоши работници, но най-голямата опасност за бъдещето на фирмата представляват НЕслужителите, които са добри работници (защото са компетентни и трудно незаменими). 
 
Въз основа на закона Парето, може да се каже, че стратегията, която наистина ще направи Разликата в бъдещето на  фирмата е следната:
1. постоянно търси Шампиони;
2. с цел да се освобождаваш от НЕслужители и същевременно
3. обучавай Средните служители да стават Шампиони

Няма коментари:

Публикуване на коментар