понеделник, 8 август 2011 г.

10-те закона на успешната селекция

Съществуват няколко основни принципа, които, ако бъдат следвани ще успеете да проведете процеса на селекция успешно.

1) ЗАКОНА ЗА РЕШЕНИЕТО


Началото винаги е един стратегически момент, във всяка дейност. Ако предприемачът не вземе решение наистина да намери качествен човек, този човек никога няма да дойде.

Какво точно означава да вземе решение?
Това означава най-напред да анализира съществуващата ситуация във фирмата и да отговори пълно и изчерпателно на следните въпроси:
a) Какъв тип човек се търси?
b) Какви резултати трябва да постигне?
c) Наистина ли е важно да има този човек във фирмата си в този момент?
d) Какво е готова да направи фирмата, за да се сдобие с този човек?
e) Дали всички хора, ангажирани с процеса на селекцията, са в пълна хармония и в съгласие по отношение на точка а) до точка д)?
Липсата на яснота води до псевдо-решение и в случай, че не е взето истинско решение, както в много житейски ситуации, води до липсата на резултати.

2) ЗАКОНА ЗА ИЗОБИЛИЕТО

ИЗОБИЛИЕ ОТ КАНАЛИ
Необходимо е се използват едновременно всички възможни канали, за да се комуникира с морето от потенциални кандидати.

ИЗОБИЛИЕ НА КАНДИДАТИ
За да изберете правилния човек е необходимо да разполагате с голям брой хора. В количеството се намира качеството. Ако периметъра на селекцията е прекалено тесен, качествените хора няма да могат да влязат във фирмата.

ИЗОБИЛИЕ ОТ МЕТОДИ
При селекцията трябва да бъдат извървяни всички възможни пътища.
Това означава да използваме всички системи за намиране на качествени хора: освен селекцията, трябва към нея да добавите „Рекрутмънт” (да предложите възможност за работа във фирмата на хора, известни със своите качества и способности) и рекламата от уста на уста (между служители, клиенти, доставчици).

3) ЗАКОНЪТ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТТА

Точният кандидат може да дойде от всеки канал, вътрешен и/или външен, понякога от този, за който не сте и помисляли. Не е възможно да го знаете "априори".
4) ЗАКОНЪТ ЗА ПАРИТЕ

Размера на инвестицията не зависи единствено на позицията във фирмата, но и на наличността на пазара. Днес намирането на един специализиран работник струва повече от намирането на Производствен ръководител.

5) ЗАКОНЪТ ЗА ВРЕМЕТО

Правилното време за селекция е: винаги. Повечето фирми са свикнали да селектират в условията на спешност, например когато има внезапен пик в бизнеса, или когато даден служител напусне, излезе в пенсия или два дни преди отпуска по майчинство. Този начин на действие води до там да се задоволявате с „по-малкото зло”. На практика, на предпримачът толкова му е необходимо да вземе някого, че вместо да избира кандидати, се опитва той самия да „бъде избран” от кандидата. Това не означава, че фирмата трябва да наема хора, когато не са й необходими, а че трябва винаги да присъства на пазара, готова да идентифицира и грабва възможностите, които изникват, точно както търси и клиентите си, една непрестанна и жизненоважна дейност.

6) ЗАКОНЪТ ЗА КАЧЕСТВОТО

Да се създава качество при селекцията означава да се възприеме далновидна политика и не просто да се избере човека, който решава или „тампонира” неотложния проблем, а който може да допринесе за растежа на своята област или на фирмата в средносрочен и дългосрочен план. Един човек, избран според критерия за качество, не трябва да бъде „поправян”, заместван или преместван, когато фирмата се развива и разраства, а ще трябва да расте заедно с фирмата, постоянно създавайки добавена стойност.

7) ЗАКОНЪТ ЗА ПРИЧИННОСТТА
С причинността се има предвид съзнанието, че можеш да влияеш на ситуациите и че си архитект на постигнатите резултати а също и на проблемите, пред които се изправяш. Когато една фирма мисли за причинността, тя е в състояние да разбере, че ако не успява да наема качествен персонал, това зависи от различни причини, но всички те винаги са вътре в нея.

8) ЗАКОНЪТ НА ОФЕРТАТА

Опитайте да си зададете въпроса „Защо този човек би дошъл да работи в моята фирма? Какво мога да му предложа, за да го привлека, задържа и да го развивам в бъдеще?” „Кое ме отличава от конкурентите ми според него?” Отговорите на тези въпроси ще бъдат основите на вашата стойностна оферта, която трябва да съдържа изрично упоменати материални елементи (вид на договора, финансово възнаграждение, придобивки) и нематериални компоненти (възможности, перспективи, лично и професионално развитие).

9) ЗАКОНЪТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТТА

Наемайте заради Компетентност в отношенията и нагласите и обучавайте в Компетнетност на уменията.
Да се подбере един човек според Отношението означава да се търси някой, който е предразположен към определен тип работа; независимо дали го знае или че никога не го е правил, той се чувства подтикван да го прави. Да се обучава и изгражда една такава личност дава по принцип дорбър резулат, тъй като се гради върху солидна основа.
Обратно, ако изберете един човек, който няма отношение към определена роля и възнамерявате да компенсирате липсата на наклонност чрез обучение и наставление, дори да са отлични, като цяло ще се окаже провал.

10)ЗАКОНЪТ ЗА ЗНАНИЕТО

Когато имате работа с машини, знаете че може да се приложи концепцията за предвидимост: определени движения предизвикват винаги определени реакции (задвижвайки един определен лост се получва определена промяна, натискайки определен бутон се задвижва винаги един същ механизъм).
Когато имате работа с хората, обаче, склонни сте да мислите, че участват много променливи всеки път, когато се налага да се внедрят нови системи или нови решения за постигане на желаните резултатати. Защото всеки човек е различен от другите и всяка фирма е различна от другите.
Това на практика не е точно така. Всъщност съществуват универсални закони, които са валидни за всяка ситуация, във всякаква среда, независимо от вида на фирмата, типът хора и географското местоположение.
Законите за селекцията, посочени до тук, принадлежат към тази категория: действат винаги.


Няма коментари:

Публикуване на коментар